• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottok onsdag sluttrapporten fra Høyhastighetsutredningen for jernbane. Nå vil hun se på tiltak som kan korte ned planleggingstiden for samferdselsprosjekter. FOTO: Scanpix

Kleppa vil ha raskere planlegging av nye veier

Samferdselsministeren vil ha raskere og mer effektiv planlegging av store vei— og jernbaneprosjekter.