KrF-veteraner i Agder til kamp for bekjennelsesparagrafen

Kristelig Folkeparti-veteraner på Sørlandet blåser til kamp for at partiet skal beholde bekjennelsesparagrafen.