Lav rente frister ikke til nye låneopptak

Den historisk lave utlånsrenta frister ikke norske husholdninger til å ta opp lån slik de gjorde før finanskrisen i 2008.