• Justisminister Knut Storberget er enig i at straffene for overfallsvoldtekter er for lave.Her utenfor Ila fengsel og forvaringsanstalt. FOTO: Scanpix

Lav straff for overfallsvoldtekter

Selv om strafferammen for voldtekt er satt til 21 års fengsel viser en gjennomgang av 42 dommer for overfallsvoldtekt et annet bilde. I 35 av dommene fikk gjerningsmennene i gjennomsnitt tre år og fire måneders fengsel.