• Riska kirke. FOTO: Ove Heimsvik

Like mange som tror og ikke tror på Gud

Nå er det like mange som svarer ja som nei på spørsmålet «Tror du på Gud».