• Regjeringens livssynsutvalg kan berede grunnen for en ny ordning med borgerlig ekteskapsinngåelse før en eventuell religiøs ekteskapsseremoni. FOTO: Colourbox

Livssynsutvalg jobber med nøytrale vigsler

Regjeringens livssynsutvalg kan berede grunnen for en ny ordning med borgerlig ekteskapsinngåelse før en eventuell religiøs ekteskapsseremoni.