• Anmeldelser som leveres på nett, må skrives inn på ny av politifolk. FOTO: Fredrik Refvem

Må skrive nettanmeldelser på nytt

Tips og anmeldelser som politiet mottar via internett må skrives inn på nytt manuelt.