Marte Gerhardsen slutter i CARE

Marte Gerhardsen slutter som generalsekretær i CARE ved utgangen av året.