• Kortere skjenketider gir klart mindre vold, viser en ny rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). FOTO: Lars Idar Waage

Mindre vold med kortere skjenketid

Kortere skjenketider gir klart mindre vold, viser en ny rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).