• Mer miljøvennlige gjødselmetoder, her stripespreder i aksjon på Undheim, vinner terreng. Strengere spredearealkrav kan samtidig bli en stor utfordring for mange bønder. Biogassproduksjon og teknologi som fjerner fosfor er trolig en del av løsningen. FOTO: Pål Christensen

Møkkasaken staten aldri blir ferdig med

I snart fem år har tre departementer, to direktorater og Mattilsynet strevd med å innskjerpe regler for spredning av husdyrmøkk og miljøkrav tilgjødsel. Nærings— og miljøhensyn kolliderer.