Navarsete vil forenkle tollkontrollen

Nå kan det bli lettere å smugle på vei hjem fra utlandet. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil forenkle tollsystemet.