• Informasjon om Hans Petter Aass (t.v.) og Rolf J. Widerøe ble ulovlig samlet inn av etterretningsbataljonen. FOTO: Lars Idar Waage

Ni journalister ble ulovlig kartlagt

Generaladvokat Arne Willy Dahl bekrefter at minst ni journalister har blitt kartlagt av Etterretningsbataljonen.