• Politikonflikten har ført til at en av tre nordmenn sier at de har fått svekket tillit til politiet. FOTO: Fredrik Refvem

Nordmenns tillit til politiet er svekket

En fersk meningsmåling viser at nesten en av tre nordmenn har svekket tillit til politiet etter politikonflikten.