• Nordområdene er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Fredag la utenriksminister Jonas Gahr Støre fram den nye nordområdemeldingen. FOTO: Poppe, Cornelius

«Nordområdenes tiår»

Høy leteaktivitet etter olje og gass. Bygging av en nytt isgående forskningsfartøy. Bygging av en ny grensestasjon på den norsk-russiske grensen for å håndtere økende trafikk. Utnytte mineralressurser og annen industriutvikling i Nord-Norge.