• Kornarealene og kornproduksjonen i Norge synker. Import-avhengigheten både av mat- og fôrkorn øker. Fagfolk mener dette taler for gjeninnføring av beredskapslagre. Regjeringen sier foreløpig nei. FOTO: Odd Pihlstrøm

Norge har Vestens laveste selvforsyning av korn

Norge har den laveste selvforsyningen av korn blant i-landene, ved siden av Japan. Og den synker. Likevel vil ikke regjeringen gjeninnføre beredskapslagre for mat— og fôrkorn.