• Norske lærerstudenter presterer svakt i en internasjonal studie om studenters mattekunnskaper. FOTO: BJØRN SIGURDSØN/SCANPIX

Norske lærerstudenter på nivå med u-land i mattekunnskaper

Ny rapport avslører norske lærerstudenters svake matematikkunnskaper.