• FOTO: Scanpix

Ny barne- og likestillingsminister fredag