• FOTO: Scanpix

Økt issmelting forsterker klimaproblemene