• Likelønnskommisjonen ønsker å dele foreldrepermisjonen i tre like store deler. FOTO: Colourbox

Ønsker å dele foreldrepermisjonen i tre