Over 600 straffedømte innvandrere utvises i år

Tre ganger så mange innvandrere med straffedommer blir utvist i år i forhold til for fire år siden, ifølge Utlendingsdirektoratet.