PFU felte TV 2 og Aftenposten

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har i tre saker gitt klagerne medhold, og felt TV 2 og Aftenposten for brudd på god presseskikk. TV 2 ble i samme møte felt i to saker, går det fram av en pressemelding fra PFU.