Påstand om 21 års forvaring for Viggo Kristiansen

Aktor i Baneheia-saken legger ned påstand i Agder lagmannsrett om21 års forvaring for Viggo Kristiansen.