• Maria Amelie kan settes fri. FOTO: Scanpix

Politiet anker Maria Amelie-saken

Politiets utlendingsenhet anker løslatelsen av Maria Amelie til Høyesterett.