• Rogaland ligger under landsgjennomsnittet for lesing. FOTO: Jan Tore Glenjen

Rogaland under snittet for lesing

De nasjonale prøvene for både 5. og 8. klassetrinn viser at elevene fra Rogaland ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder lesing.