• FOTO: Sintef

SINTEF-styre håper på rask avklaring