• Odda sett fra lufta. Fire hus er vasket bort FOTO: Rune Sævig

Se hvordan flommen har ødelagt

Politiet planlegger for langvarig beredskap. Det er store ødeleggelser mange steder på vestlandet. Politiet ber om at innbyggerne i flomutsatte områder er aktsomme når de beveger seg ute og hele tiden gjør gode vurderinger på hvor de beveger seg.