Se og Hør er ingen avis

Se og Hør kan ikke defineres som en avis slik publikasjonenfremstår i dag. Til det har bladet for lite nyhetsstoff, mener Oslofylkesskattekontor.