Skredfare for 40-50 hus i Tomrefjord

Mellom 40 og 50 bolighus i Tomrefjord iVestnes kommune i Romsdal er så skredutsatt at det bør gjennomføressikringstiltak. Dette framgår av en fersk rapport fra NorgesGeologiske Undersøkelse (NGU).