Snuoperasjonen av «Rocknes» i rute

Selve snuoperasjonen av det havarerte lasteskipet «Rocknes» er startet. Operasjonen vil ta opptil flere døgn.