Statoil forbereder produksjonsstans

Lockout på norsk sokkel neste uke