• THAILAND: Det mest brukte søkeordet blant siddiser er Thailand. FOTO: Scanpix

Stavanger-folk mest opptatt av Thailand