Stor-bønder i harnisk over avtale

Årets jordbruksavtale har ført til opprør blant bønder som vildrive samdrift i større stil. Stangeland Samdrift på Jæren frykterkroken på døra, men møter ikke forståelse verken hoslandbruksministeren eller Bondelaget.