Svineinfluensaen kommer tilbake

Svineinfluensa kommer i år også. Ifølge Folkehelseinstituttet er det liten grunn til engstelse: Få blir syke – og det blir trolig ikke noe stort utbrudd.