• Få kommer så tett innpå barn i alderen tre til 18 som tannleger og tannpleiere, og de kan fange opp tegn på overgrep og omsorgssvikt. FOTO: Torkild Aas, Ullevål sykehus

Tannlegene melder fra om 500 overgrep årlig

Tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som kaller inn alle barn mellom 3 og 18 år til jevnlige kontroller. Det gir gode muligheter for å avdekke omsorgssvikt.