• Stortinget har anerkjent tegnspråk som et fullverdig språk. FOTO: Anders Minge

Tegnspråket får sin første rådgiver

Før språket ble utviklet, må mennesket ha kommunisert med fakter og bevegelser. Noe sitter igjen.