Teknisk svikt før «Baronessa» grunnstøtte

Teknisk og menneskelig svikt var årsaken til at HSD-båten «Baronessa» kjørte på land i Ranavik i Hordaland 19. april. Det er konklusjonen i HSDs interne gransking av hendelsen.