Tiltak mot tvangsekteskap intensiveres

Regjeringen er i gang med å utarbeide og konkretisere flere tiltak for å hindre at tvangsekteskap inngås i Norge eller utlandet.