Trolig beste ulykkestall på veiene siden 50-tallet

2009 ser ut til å bli et år hvor antallet drepte og hardt skadde i trafikkulykker ender lavere enn på 50 år.