• FOTO: Colourbox

Tror matutgiftene kan øke med 2000 kroner