• EU-direktivet, som ikke er endelig vedtatt, vil sette en maksgrense på 100.000 euro, altså rundt 840.000 kroner. Den norske garantien er på to millioner kroner. FOTO: Scanpix

Truer med veto mot bankdirektiv

Et EU-direktiv kan føre til at en tredel av norske bankinnskudd mister sin garantisikring. Senterpartiet mener veto kan bli nødvendig for å sikre folks penger.