Ueland synes det er leit med uklar årsakskonklusjon

— Jeg synes det er leit at den regjeringsoppnevnte kommisjonen ikke har klart å trekke en klar konklusjon om årsaken til Åsta-ulykken. Både NSB, Jernbaneverket, skadde og etterlatte hadde fortjent større visshet, sier tidligere NSB-sjef Osmund Ueland.