Var på TV får bli i Norge

En syrisk asylsøker har fått innvilget opphold i Norge fordi saken hans ble omtalt på TV. Utlendingsnemnda mener dette har gjort det utrygt for ham å reise tilbake til hjemlandet.