Venter svak vekst i ledigheten

Nav venter 75.000 arbeidsledige i år og neste år. Det er 6.000 flere ledige enn i fjor og tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken.