Viktigst at Obama erkjenner samarbeid

President Barack Obamas poeng i fredspristalen om at USA ikke kan sikre fred alene, er det viktigste budskapet, mener direktør Jan Egeland ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.