Vil kutte skatt for å gi bønder investeringsmulighet

Det blir stadig færre småforetak i Norge. Høyre vil innføre en ordning som gir blant annet bønder mulighet til å bruke overskudd til investeringer uten å måtte skatte av det først.