Ville trekke anken mot HSD

Statsadvokat og aktor i «Sleipner»-saken, Eirik Stolt-Nielsen, ønsket å trekke anken av fri— finningen av HSD. Så sent som 5. september bestemte Riksadvokaten at den likevel skulle stå ved lag.