Stadig mer av russernes torsk leveres i Norge

En stadig større del av russiske fiskeres torskefangster leveres i Norge. Vestlige selskap som finansierer russiske fiskefartøy, stiller som betingelse at torsken leveres i vest, opplyser Fiskeriforskning.