Regjeringen vil styrke ambulansetjenesten

Regjeringen vil bedre den akuttmedisinske beredskapen og foreslår blant annet at alle ambulanser skal være tomannsbetjent. Helseminister Tore Tønne vil også fastsette hvor lang tid det skal ta før ambulansen er fremme hos pasienten.