Minnesmerke ved Utøya kan bli forsinket

En ny rapport om mulige psykososiale konsekvenser for beboere i nærheten av det planlagte minnestedet etter 22. juli-angrepet kan føre til at hele minnestedet blir forsinket.