- Veikroner går til å vinne velgere

Politikere satser veipenger der det gir politisk effekt, ikke der det er størst behov, dokumenterer to BI-professorer.